Mehr Energie von Knauber…
0228 512-753
Instrukcje tankowani

instrukcje tankowani

Instrukcja pracy dotycząca tankowania samochodów ciężarowych z instalacją LNG.

 1. Zaparkować pojazd równolegle do stacji LNG. Wąż do napełniania LNG na dystrybutorze paliwa musi znajdować się w jednej linii z rurą wlewu pojazdu. Wyłączyć silnik, uruchomić hamulec postojowy.
 2. Stosować środki ochrony indywidualnej.
 3. Zamocować przewód uziemiający ze stacji LNG do pojazdu.
 4. Wyłącznie w przypadku ciśnienia w zbiorniku pojazdu powyżej 10 barów: instalacja odzyskiwania oparów
 5. Na podstawie odczytu na terminalu osobistej karty paliwowej zwalniany jest dystrybutor LNG.
  Uwaga: Osobista karta paliwowa przeznaczona jest wyłącznie dla przeszkolonego personelu.
 6. Oczyścić rurę wlewu na zbiorniku paliwa sprężonym powietrzem.
 7. Wyjąć z uchwytu pistolet do tankowania LNG i wyczyścić sprężonym powietrzem
 8. Pistolet do tankowania musi się znajdować w zbiorniku pojazdu.
  Uwaga: Po wyjęciu pistoletu LNG z uchwytu i zwolnieniu na terminalu system schładza się automatycznie. Informuje o tym pomarańczowa dioda z napisem „Przygotowanie”.
 9. Gdy zapali się zielona dioda, kierowca może nacisnąć przycisk start i rozpocznie się tankowanie.
  Uwaga: Przycisk start jest wyłącznikiem czuwakowym, który należy przytrzymać podczas całego procesu tankowania.
 10. Po automatycznym zakończeniu procesu tankowania wyjąć pistolet LNG ze zbiornika pojazdu. W tym celu równomiernie i energicznie pociągnąć dźwignię. W przypadku wycieku ponownie podłączyć pistolet. Podgrzać pistolet sprężonym powietrzem i ponownie odłączyć.
  Uwaga: Proces tankowania może się zatrzymać ze względu na np. wysokie przeciwciśnienie (uruchomić instalację odprowadzania oparów) lub niskie natężenie przepływu (pełny zbiornik).
 11. Oczyścić rurę wlewu pojazdu i pistolet sprężonym powietrzem. Następnie odłożyć pistolet z powrotem na uchwyt.

 

VOLVO
instalacja odzyskiwania oparów w wężu do napełniania LNG
 1. Kroki od 6 do 7 należy wykonać w taki sam sposób, jak podczas podłączania węża do napełniania LNG
 2. Otworzyć zawór instalacji odzyskiwania oparów w zbiorniku
 3. Redukcja ciśnienia rozpoczyna się automatycznie
  Uwaga: Ciśnienie obniżane jest stopniowo. Proces kończy się automatycznie.
 4. Dalej kroki 5 i 9.
  6,7,8 są pomijane
Scania und Iveco
instalacja odzyskiwania oparów w osobnym wężu
 1. Oczyścić sprężonym powietrzem podłączenia instalacji odzyskiwania oparów do węża na dystrybutorze i zbiorniku pojazdu.
 2. Instalacja odzyskiwania oparów jest podłączana do zbiornika.
 3. Otworzyć zawór odzyskiwania oparów w zbiorniku
 4. Redukcja ciśnienia rozpoczyna się automatycznie
  Uwaga: Ciśnienie obniżane jest stopniowo. Proces kończy się automatycznie.
 5. Zawór instalacji odzyskiwania oparów jest zamknięty, instalacja odzyskiwania oparów odłączona, a podłączenia oczyszczone sprężonym powietrzem.
 6. Dalej do kroków 5 do 9.

 

 

Das können wir für Sie tun…

dashed

Heizen und Energiesparen

Ihr Partner für private und gewerbliche Energieversorgung
– regional und persönlich

 • Erdgas
 • Heizöl
 • Tankgas
 • Flaschengas
 • Holzpellets
 • Strom
 • Energiesparen
dashed

Pkw und Lkw

Ihr Spezialist rund um Qualitätskraftstoffe und Services
– professionell und kundennah

 • Autogas
 • Waschen
 • Kraftstoffe
 • Tankpool24
 • AdBlue®
dashed

Industrie und Gewerbe

Ihr Expertenteam für individuelle Gewerbelösungen
– zuverlässig und passgenau

 • Autoschmierstoffe
 • Industrieschmierstoffe
 • Treibgas-Tankstellen
 • Propangas
 • Technische Gase
 • LPG-Trading
 • Blockheizkraftwerke
 • LNG
 • Contracting

Mehr Energie von Knauber… Unsere Produkte und
Dienstleistungen im Überblick:
Heizen + Strom, PKW + LKW, Industrie + Gewerbe